Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
KRAFT LINE Marek Trawicki
Jeziorna 22
77-116 Czarna Dąbrówka
NIP: 842-170-62-62
Polska
 
RODO:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KRAFT LINE z siedzibą w Czarnej Dąbrówce ul: Jeziorna 22. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktur oraz w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia.Podanie danych jest dobrowolne,ale niezbędne do wystawienia faktury bądź do dostawy zamówionego towaru.
Zwroty:
Przysługuje Państwu prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny lub zamiany na dowolny model z naszej oferty. -Zwracane przedmioty nie mogą nosić śladów użytkowania, -Muszą znajdować się w niezniszczonych opakowaniach.
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać)
Ja[imię,nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
numery oferty  [numery] .
Data zawarcia umowy to [data],
data odbioru przedmiotów [data] 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] ]
Adres:[adres kupującego] Data:[data odstąpienia od umowy]
Podpis:[tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
prosimy dołączyć : -Paragon  -Numer konta na który mamy przelać pieniądze.
Jeżeli Klient korzystający z prawa od odstąpienia od umowy wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, to nie jest on zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

Reklamacje

Klient jest zobowiązany do zawiadomienia sprzedawcy o reklamacji towaru niezwłocznie po ujawnieniu się wady. Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro.kraftline@gmail.com

Uszkodzony towar należy odesłać na adres sprzedawcy z: -kopią dowodu zakupu -wypełnionym drukiem reklamacyjnym ( druk do wypełnienia dostarcza sprzedawca na adres e-mail)

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
Naprawy gwarancyjne obejmują wyroby użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Gwarancji nie podlegają: -towary uszkodzone przez użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem -uszkodzenia mechaniczne urządzeń -wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika- samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcyjnych urządzenia -produkty gratisowe. -uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia wynikającym z nadmiernej eksploatacji urządzenia lub pracy w niewłaściwych warunkach.
W razie zaistnienia zakłócenia w działalności firmy spowodowanymi nieprzewidywalnymi okolicznościami, wpływających na termin wykonania napraw gwarancyjnych (np. ograniczenia importowe, itp.) kupujący zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
O sposobie i terminie realizacji gwarancji gwarant informuje telefonicznie, lub pocztą elektroniczną. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą do rozstrzygania ewentualnych rozbieżności jest Kodeks Cywilny.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Nasz towar posiada plomby gwarancyjne lub jest specjalnie znakowany.. ////Towar przed wysyłką zostaje sprawdzony pod względem technicznym jak i zostaje sporządzona dokumentacja urządzenia,opakowania,dodatkowych akcesoriów,a tak że plomb////. W przypadku reklamacji wysyłamy na e-mail formularz reklamacyjny.